Началото arrow За Вършец arrow Наименованието
Наименованието-Вършец

Информация за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност
на населено място - Вършец
 
Пълно наименование Период на валидност
 
с. Вършец 03.03.1878 - 23.01.1959
с. Вършец, общ. Вършец, Михайловградски окр. 23.01.1959 - 19.09.1964
гр. Вършец, общ. Вършец, Михайловградски окр. 19.09.1964 - 01.09.1987
гр. Вършец, общ. Вършец, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана 02.02.1993 - 12.01.1999
гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана 12.01.1999 - 04.08.2000
гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана 04.08.2000 - 
 

 Пощенският код на гр.Вършец е 3540

Последна промяна ( Wednesday, 10 October 2007 )
 
www.varshets.info http:\\www.varshets.info - link