Началото arrow Новини arrow От днес цената на ВОДАТА в Община Вършец става 2.72 лв. за куб.м.
От днес цената на ВОДАТА в Община Вършец става 2.72 лв. за куб.м.
От днес цената на ВОДАТА в Община Вършец става 2.72 лв. за куб.м. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 09.08.2017 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана заявление ... за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление ... за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги
- ВДИГНА ЦЕНАТА НА ВОДАТА В НАЙ-БЕДНИЯТ РЕГИОН НА ЕВРОПА (И В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ) С 110% !!!

"II. Утвърждава, считано от 01.09.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:"

www.dker.bg/uploads/reshenia/2017/res_bp-c-14_17.pdf
страница 60
 • Доставяне вода на потребителите - 1,605
 • Отвеждане на отпадъчни води на потребителите - 0,227
 • Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители - 0,436
  ======
  2.268
  + 0.4536 (ДДС 20%)
  =========
  2.7216     =     2.72 лв.  !!!

Последна промяна ( Friday, 15 September 2017 )
 
< Предишен   Следващ >
www.varshets.info http:\\www.varshets.info - link